Ingen url eller sida angiven.
No URL or Page is supplied. Startsida - Trä i Norr

Startsida

Välkommen till Trä i Norr – en samlingsplats för träprojekt i norr!

Denna webbsida är en samlingsplats för olika projekt i träbranschen. Här kan man lägga ut och sprida information och nyheter från sitt projekt.  Även sedan projektet tagit slut finns informationen kvar eftersom sidan drivs av IUC Norrbotten.

Vi hoppas att www.trainorr.se ska göra det lättare för er att ha koll på vilka projekt i träbranschen som bedrivs i vår region – vad de heter, vilka personer som är engagerade eller på vilken webbadress man kan hitta information om projektet.

Förhoppningsvis kommer denna webbplats att:

  • göra det lättare att hitta information om träprojekt i främst Norrbotten
  • medföra att kommande projekt snabbare kan starta upp sin informationsspridning
  • innebära att information om ett genomfört projekt kan finnas kvar efter det att projektet har avslutats
  • göra det enklare att få en överblick över vilka projekt som pågår just nu och vilka som har genomförts tidigare
  • sprida information om vad som är på gång hos regionens träföretag